Riigitöötaja Iseteenindus

Tutvustus

Riigitöötaja iseteenindusportaal on keskkond, millega liitunud asutuse töötajad saavad portaali kaudu

  • esitada oma puhkusetaotlust või lähetuskorraldust ja lähetuse kuluaruannet,
  • esitada majanduskulude aruandeid enda poolt tehtud kulude hüvitamiseks,
  • hallata enda koolituste ja isiklikke andmeid,
  • saada ülevaadet enda kasutusel olevatest varadest.

Portaal on avatud kasutamiseks kõikidele asutustele, kes on kasutusele võtnud riigi ühtse majandustarkvara SAP. Portaaliga liitumise kohta saab infot Riigi Tugiteenuste Keskusest.

Lisainfo Riigi Tugiteenuste Keskusest: help@riigitootaja.ee , tel. 663 8292.