Riigitöötaja Iseteenindus

Tutvustus

Riigitöötaja iseteenindusportaal on keskkond, millega liitunud asutuse töötajad saavad portaali kaudu

  • esitada oma puhkusetaotlust ja seda hiljem muuta,
  • esitada lähetuskorraldust ja lähetuse kuluaruannet,
  • saada ülevaate enda koolitustest ja esitada oma koolitustaotlust,
  • esitada majanduskulude aruandeid enda poolt tehtud kulude hüvitamiseks,
  • saada ülevaadet enda kasutusel olevatest varadest.

Portaalis esitatud puhkuse- ja koolitustaotlus, lähetuskorraldus või majanduskulude aruanne läbib sealsamas ka kogu kooskõlastusringi ja kinnitatud andmed jõuavad automaatselt riigi personali- ja palgaarvestuse süsteemi.

Portaal on avatud kasutamiseks kõikidele riigiasutustele, kes on kasutusele võtnud uuendatud majandustarkvara SAP. Portaaliga liitumise kohta saab infot Riigi Tugiteenuste Keskusest.

Lisainfo Riigi Tugiteenuste Keskusest: help@riigitootaja.ee , tel. 663 8292.